Stolac > Vijesti > Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom | Vijesti

Javni natječaj za prijam radnika u radni odnos

28.03.2019 07:19

Na temelju članka 25. stavak 10. Statuta Ustanove („Narodne novine HNŽ“ broj: 03/09, 6/12 i 03/13), te članka 5. Pravilnika o radu „Doma za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“ Stolac, Ravnatelj Doma dana 28.03.2019. godine raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ 

Za prijam radnika u radni odnos na određeno vrijeme trajanja – 1 godina

  1. Medicinska sestra ........................................................................................2 izvršitelja

Opis poslova:

-          poslovi vođenja evidencije i dokumentacije, suradnje  s drugim ustanovama, stručnog usavršavanja, planiranja, pripreme za rad, izrade individualnih planova  i evaluacije plana i dr. poslove,

-          u neposrednom radu provodi  35 sati tjedno

-          obavlja njegu korisnika ( pranje korisnika, šišanje i brijanje, čišćenje i rezanje noktiju, kupanje u kadi, masaža tijela i hranjenje po nalogu glavne sestre,

-          priprema bolesnika za liječnički pregled,

-          daje propisanu terapiju ( oralno, parenteralno, subcutualno, intramuskularno,

-          obavlja previjanja, ispiranje uha i mjeri puls,

-          mjeri temperaturu, tlak, daje miniklizmu i sredstva za čišćenje, unosi podatke u zdravstveni karton,

-          priprema zavojni materijal i instrumente za sterilizaciju i vrši sterilizaciju istog,

-          obavlja  stručni dio poslova ili kateterizacije,

-          uz nalog glavne medicinske sestre prati korisnika prilikom transporta u zdravstvene ustanove,

-          vrši obradu rana ( primarnu i sekundarnu )

-          previja i čisti dekubituse.

-          vrši fakturiranje usluga, te osigurava potrebne podatke i dokumentaciju istog,

-          vodi kompletnu administraciju - recepture,

-          prati sva zbivanja kod korisnika,

-          vrši zbrinjavanje umrlog korisnika, pranje i odijevanje i izmještanje u izolaciju,

-          vodi brigu o kućnoj apoteci, a posebno o narkoticima i psihoformaticima,

-          u odsutnosti gl. medicinske sestre kontaktira po potrebi s obitelji korisnika i koordinira moguću njihovu pomoć,

-          vrši primopredaju službe putem knjige primopredaje u koju upisuje svoj rad i zapažanja,

-          ako u smjeni nema njegovatelja dužna je obavljati sve poslove iz njihovog opisa posla,

-          sudjeluje u  provođenju grupnog rada s korisnicima i u provođenju socioterapijskog tretmana: individualni i
           grupni,

-          radi i druge poslove po nalogu glavne medicinske sestre,

-          čisti i uređuje noćne ormariće i okolinu oko bolesničkih kreveta, mijenja posteljinu nepokretnih, polupokretnih i
           inkontinentnih  korisnika,

-          održava higijenu u kupaonici i sanitarija poslije kupanja korisnika i fizioloških potreba korisnika,

-          obavlja i ostale poslove po nalogu rukovoditelja i ravnatelja Doma.

Kandidati koji se prijavljuju dužni su uz prijavu dostaviti i sljedeće dokumente (original ili ovjerenu presliku):

-          uvjerenje o državljanstvu

-          rodni list

kao i posebne uvjete propisane Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Ustanove:

-          SSS,VŠS/VI stupanj ili I ciklus Bolonjskog sustava

-          zdravstvena struka opći smjer

-          6 mjeseci radnog iskustva

-          položen stručni ispit

Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta izabrani kandidati biti će obvezan dostaviti prije sklapanja Ugovora o radu.

Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom tisku.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se osobno na protokol Ustanove ili putem pošte preporučeno na adresu:

DOM ZA SOCIJALNO I ZDRAVSTVENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM I DRUGIH OSOBA STOLAC

Humska b.b.

88360 Stolac

Sa naznakom „Prijava na javni natječaj za prijam radnika u radni odnos“

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.

Natrag