Stolac > Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom | Arhiva

Siječanj 2011

24.01.2011 11:29

Održan seminar na temu: „Njega osoba sa smetnjama u Dom za socijalno i zdravstveno zbrinavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“

U Domu za socijalno i zdravstveno zbrinavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Stolac, je od 19. I. do 21. I. 2011. godine održan seminar na temu „Njega osoba sa smetnjama u Dom za socijalno i zdravstveno zbrinavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“

Opširnije ...

17.01.2011 09:13

NAJAVA-Seminar: „Njega osoba sa smetnjama u Dom za socijalno i zdravstveno zbrinavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“

S E M I N A R koji će se održati 19.,20. i 21.01.2011. godine u „ Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“ Stolac, ul. Humska br. bb sa početkom u 10,00 sati. TEMA: "NJEGA OSOBA SA SMETNJAMA U „DOM ZA SOCIJALNO I ZDRAVSTVEO ZBRINJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM I DRUGIH OSOBA“

Opširnije ...